Kdiddy's Insight - Kfat Family Reunion

Kdiddy, Kfat Family Reunion

Kdiddy's Insight

Skvallertidningar och väntrum

Jag är inte den typen som läser i skvallertidningar, det blir verkligen bara när jag sitter i något väntrum. Det är helt skrattretande vad de skriver i de där tidningarna, jag tror att inte ens hälften är sant, utan att de bara hittar på en bra text till bilderna och försöker göra det bästa av det hela (eller sämsta, för katastrofförhållanden verkar ju sälja). Jag läser egentligen alldrig veckotidningar överhuvudtaget, men om jag någon gång skulle prenumerera på någon så skulle den nog vara teknikinriktad.

A great trip.

I ordered a custom designed lcd for one of our customers. I was quite a job to find out what he really wants and then it was a hard job to find his wishes on the lcd market. But I think I did a great job and I hope that the delivery will be soon. The customer is in a hurry because he will go sail around the world and he will start his journey next week. We are making his boat ready for this trip and he is here all day long to see if we are doing it ...